Treći festival ekologije i antifašizma „Ekoslavija“ u Subotici održava se 9. i 10. septembra 2022. (petak i subota) u Art bioskopu „Aleksandar Lifka“.

– „Promovišemo ekološke principe kao i životni stil koji ima pozitivan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ekologiju i borbu za zdravu životnu sredinu posmatramo kao borbu protiv kapitalističkih odnosa u društvu i ne odvajamo je od klasne borbe.

Promovišemo antifašizam kao univerzalnu humanističku vrednost i temelj društva zasnovanog na jednakosti, bratstvu i solidarnosti među ljudima.

Smatramo da susret ova dva koncepta i njihovo sprovođenje u praksi, zaštite životne sredine u odnosu na prirodu i antifašizma u odnosu na društvo može obezbediti održiv razvoj i jednakost i humane odnose u našim selima, gradovima i društvima, zato – EKOSLAVIJA!“

 

Tribina predviđena za petak 09.09.2022. u terminu od 16:30h do 18:30h:

 

POSLEDICE ZELENOG KAPITALIZMA PO GLOBALNI JUG (zemlje u razvoju)

 

Kako treba da izgleda pravedna globalna tranzicija na nekarbonske izvore energije? Šta danas i prethodnih decenija rade velike korporacije čija su delatnost, između ostalog, obnovljivi izvori energije širom takozvanog razvijajućeg ili trećeg sveta? Zašto nam se litijum predstavlja kao izvor energije, umesto kao način da se ona skladisti i zasto je ovaj mineral jako važan svakoj državi koja ga ima i zašto je opasno imati nalazišta ovog minerala?

 

Od 2018. godine, kada je članica kongresa Sjedinjenih Americkih Drzava Okazio-Kortez izašla u javnost sa idejom zelenog novog dogovora (aludirajuci time na novi dogovor FDR-a), ova ideja je ušla u javno mnjenje i gotovo preko noći dobila na mahu.

 

Međutim, za koga je ovaj ,,zeleni’’ novi dogovor? Spominje li se u njemu američki vojno-industrijski kompleks i emisije koje su prouzrokovane istim? Kako bi ovaj zeleni novi dogovor izgledao po 80% svetske populacije, a kako po bogate zemlje, postoje li i kojih razmera su razlike? Da li ima više smisla pričati o klimatskim reparacijama za države koje nisu istorijski emiteri, a koje su sada u opasnosti, jer se nekolicina država industrijalizovalo u pravo vreme?

 

Naposletku, da li je zelena tranzicija jedini način da se borimo protiv najgorih nadolazećih efekata i prirodnih katastrofa koje će biti prouzrokovane klimatskim promenama?

 

Na ova pitanja odgovaraju učesnici: Luka Rubinjoni, biolog, istraživač saradnik, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz Subotice, Maria Alimpić, ekološka aktivistkinja udruženja Zaštitimo Jadar, Rađevinu iz Loznice i Pablo Domínguez, antropolog životne sredine i istraživač, Univerzitet u Tuluzu, Francuska. Moderator: Jovan Milovanović, student ekologije Biološkog fakulteta u Beogradu.

 

Projekcija filma i tribina predviđeni za subotu 10.09.2022. u terminu od 16:30h do 20:00h:

 

Franc Fanon (1925 – 1961) je bio esejista, psihoanalitičar i revolucionar, poreklom sa Martinika. Jedan je od najvažnijih mislilaca 20. veka u oblasti dekolonizacije i psihologije kolonijalizma. Učestvovao je u borbi za nezavisnost Alžira, a njegova dela bila su izvor inspiracije za antikolonijalne i oslobodilačke pokrete širom sveta tokom poslednjih šest decenija. Jedna od najznačajnijih Fanonovih knjiga “Prezreni na svetu” (1961) poslužila je kao inspiracija za dokumentarni film “Concerning Violence” (2014) koji ćemo ovom prilikom gledati i o kojem ćemo govoriti nakon projekcije.

NAPOMENA: Film je sa engleskim titlovima!

 

Osmatračnica i Kad mi dođemo na vlast – Zajedničko izdanje, podcast emisija uživo

ŽIVOTNA SREDINA NARODU! Kapitalizam je prouzrokovao klimatske promene i doveo čovečanstvo na ivicu ekološke katastrofe. A onda je kooptirao borbu protiv ekološke katastrofe i okrenuo je protiv naroda. Borba za zdravu životnu sredinu je borba protiv kapitalizma i moramo je vratiti narodu.

Učestvuju: Ratibor Trivunac, Ivan Zlatić, Milena Repajić i Ivana Anđelković.

Nedavne objave