Projekat: Dunav+Mir sa prirodom uz podršku grada Subotice u Art bioskopu „Aleksandar Lifka“ u ponedeljak, 15. avgusta sa početkom u 19 časova. Razgovor gostiju iz Kanade, Italije, Izraela, Slovačke, Rusije  Čilea, Irana, Austrije sa učesnicima iz Subotice na temu snimanja ekoloških filmova.

 

 

O projektu:

 

Medijski edukativni centar (MEC) sa svojom mrežom organizacija (Eko laboratorija, Svetski samit o medijima za mlade – Međunarodni medijski prostor za mlade, Međunarodni institut za turizam pomoću mira, Centar za odgovoran i održivi razvoj turizma, Svetski gradovi mira i grupa “Zaveštanje za budućnost”) neprekidno radi projekte stvaranja aktivne nove generacije, zainteresovane da kombinuju mir, toleranciju, znanje i veštine o kulturnom, istorijskom, tradicionalnom i ekološkom nasleđu kako bi uspešno transformisali naš svet!

 

Naš ovogodišnji Dunavski brod mira E.U.R.O.P.E. – Dunav+  podstiče i osnažuje učesnike da postanu društveno odgovorni, aktivni i angažovani građani sveta. Misija MEC-a je da promoviše ulogu medija, digitalne, zdravstvene, mirovne i informacione pismenosti u tranziciji ka održivim načinima života u globalnom društvu koje su zasnovane na zajedničkom etičkom principu koji uključuje poštovanje i brigu o zajednicama (Subotica), podstiču globalno obrazovanje za razvoj, razumevanje novih medija, ekološki integritet, zdravstvenu jednakost, univerzalna ljudska prava, poštovanje različitosti, ekonomsku pravdu, demokratiju, kulturu mira i korišćenje digitalne transformacije savremenim obrazovanjem.

 

Subotica je postala jedan od Svetskih gradova mira u našoj mreži. Povodom podrške koju smo dobili od Grada Subotice organizovali smo deo Dunav+ 2022 u ovom divnom gradu. Grupe naših aktivista treba da budu prvi koji će uočiti probleme, predložiti održivo rešenje, doprineti realizaciji, nadzoru i upravljanju promenama, stvarati saglasnost lokalnog stanovništva u rešavanju problema.

Dolazimo u Suboticu sa našim prijateljima iz Kanade, Italije, Izraela, Slovačke, Rusije, Čilea, Irana, Austrije… da zajedno sa ostalim učesnicima u Subotici snime četiri filma na temu Mir sa prirodom. Scenariji su napravljeni po realnim, inovativnim predlozima rešenja za nekoliko tema:

Voda: rešenja zasnovana na prirodi, bio tretman vode i tehnologije praćenja poplava, sprečavanje i upravljanje oticanjem padavina i slatkovodnim eko sistemima.

Prirodno nasleđe: digitalizacija koja je u skladu sa tradicionalnim ekološkim znanjem za pametnu poljoprivredu i ruralni razvoj

Upravljanje životnom sredinom: uključivanje obrazovanja o životnoj sredini na svim nivoima uz podršku naučne zajednice i privatnog sektora.

 

Filmove naših gostiju možete videti u Subotici u Art bioskopu „Aleksandar Lifka“ u ponedeljak, 15. avgusta sa početkom u 19 časova.

Nedavne objave