01.09. od 18:00h

Stipan Milodanović (rođen 1974. godine u Subotici) je značajan subotički savremeni amaterski filmski stvaralac, polaznik filmske škole Želimira Žilnika, a takođe je i sarađivao sa njim na nekoliko filmskih projekata (npr. „Evropa preko plota“). Vodio je filmsku školu Fonda Otvorenog društva i jedan je od osnivača Jugoslovenskog festivala jeftinog filma.

 

Pored brojnih dokumentarnih i filmskih zapisa o našem gradu, radio je serijal INKognito (100 epizoda) u kojem je beležio interesantne događaje, mesta, zanimanja i razgovarao kako sa našim sugrađanima, tako i sa ljudima koji su posetili Suboticu. Njegove filmske forme variraju od dokumentarnog zapisa i intervjua, do nadrealnog i neo-realnog.

 

Od ove godine, serijal INKognito se nastavlja, i ovo je dobra prilika da se predstave savremene dokumentarne zabeleške o Subotici i Subotičanima.

Nedavne objave