Priroda uvek neumoljivo odgovara na izazove i slabosti, ukazujući nam na greške koje budući da smo nesavršena bića, uvek iznova pravimo. Klimatske promene
kojima smo izloženi na globalnom nivou su takođe jedno od upozorenja koja sve jasnije osećamo na svojoj koži.

Poplava 2014. u Srbiji ostavila je nesagledive posledice. Svest o sveopštoj nemoći se uselila u domove ne malog procenta naše populacije. Jedan pogled na ovu apokalipsu dao nam je Predrag Vukosavljević, autor filma Obrenovac 1003 prateći poplavu u kojoj je stanovništvo ovog grada doživelo svojevrstan „rečni cunami“. Ovaj film otvara ovogodišnji Eco Dox program, zajedno sa zlokobnijom varijacijom na tu temu, mađarskim dokumentarcem Kao da nisam kod kuće (Ovo više nije moj dom)?. Kroz portret nekoliko porodica, žrtava izlivanja aluminijumske jalovine posle pucanja brane, ovaj film na dramatičan način ukazuje na fatalnost ljudskog faktora u nezapamćenoj katastrofi u savremenoj mađarskoj istoriji.

Težište ovogodišnjeg programa ipak je na filmovima koji na različit način tretiraju istu problematiku – proizvodnju hrane kao dijalektičku „borbu dobra i zla“. Sa jedne strane su proizvođači koji svoj posao rade u simbiozi sa načelima univerzuma a sa druge neumoljiva evropska birokratija. Opterećenost regulativama, administrativnim preprekama raznih vrsta bazičnu ljudsku delatnost kakva je poljoprivreda podvrgava načelima profita u kojima nema milosti za sve one koji pokušavaju da opstanu unutar organskog sistema proizvodnje hrane.

Nekoliko je takvih primera borbe stočara i ribara ne više sa prirodom, već državnim Levijatanom koji se odavno otrgao kontroli društvenog ugovora…

Irski ribari u flmu Turning tide in the life of man pokušavaju da zadrže svoje iskonsko pravo na lov u svom priobalju i u svojoj borbi dospevaju u evropski parlament, mađarski alternativni farmeri pokušavaju da kroz savremeni projektni menadžment animiraju mladu urbanu populaciju da se vrati poljoprivredi i stočarstvu u filmu Close encounters of rural kind čiji naslov asocira na Sci-Fi susret različitih svetova. Borba za očuvanje izvornih metoda u proizvodnji hrane ima ponekad i epske razmere. Danski farmer, protagonista filma All good things await se u naporu da sačuva svoj biodinamički metod u odgajanju autohtone vrste stoke sukobljava sa birokratijom, a autori filma Global menu ukazuju na dramatičnost situacije u kojoj se nalazi svet kad je u pitanju proizvodnja hrane.

Film Pearl button Patricija Guzmana, veterana poetskog dokumentarizma prevazilazi okvire ovog programa-to je vizuelni esej posvećen metafizici okeana i njegovih prastanovnika-nomada čiji se život odvijao na vodi. Guzman nas na momente podseća na motive iz ranijih filmova-ulogu Pinočeovog režima u oblikovanju savremenog Čilea i njegove prirode (Nostalgia for the light). Antropološki dokumentarac My name is salt koji nam observacionim metodom otkriva težak život u indijskoj solani negde u bespuću van domašaja modernog sveta, zatvara ovogodišnji Eco Dox.

Selektor Igor Toholj

Nedavne objave