Cene ulaznica

Cena ulaznica na projekcije filma u 2D 250 rsd.

Cena ulaznica na projekcije filma u 3D 350 rsd.