Biciklistički maraton „Brevet“ održava se 10. septembra 2022. godine po drugi put u Subotici. U pitanju je neprofitan, amaterski maraton, netakmičarskog karaktera gde su učesnici dužni preći i pridržavati se unapred određene rute dužine 200 ili više kilometara u zadatom vremenskom roku uz overu učesničkih kartona na kontrolnim tačakama. Kao deo promocije ove vrste biciklizma […]

Treći festival ekologije i antifašizma „Ekoslavija“ u Subotici održava se 9. i 10. septembra 2022. (petak i subota) u Art bioskopu „Aleksandar Lifka“. – „Promovišemo ekološke principe kao i životni stil koji ima pozitivan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ekologiju i borbu za zdravu životnu sredinu posmatramo kao borbu protiv kapitalističkih odnosa u […]

01.09. od 18:00h Stipan Milodanović (rođen 1974. godine u Subotici) je značajan subotički savremeni amaterski filmski stvaralac, polaznik filmske škole Želimira Žilnika, a takođe je i sarađivao sa njim na nekoliko filmskih projekata (npr. „Evropa preko plota“). Vodio je filmsku školu Fonda Otvorenog društva i jedan je od osnivača Jugoslovenskog festivala jeftinog filma.   Pored […]