Okt 26

18:00

Lavirint - nemoguće bekstvo

Lavirint - nemoguće bekstvo

The Maze Runner

2014., SAD, naučno-fantastični film, 113 minuta

Direktor: Wes Ball

Umetici: Dilan O' Brajen (Dylan O'Brien), Kaja Skodelario (Kaya Scodelario), Vil Polter (Will Poulter)

Tomas se budi u liftu, u trenutku zna samo svoje ime. Upoznaje mladiće koji preživlju na "proplanku" već dve godine, pokušavajući da pronađu način da pobegnu kroz lavirint koji okružuje njihov životni prostor. Mladići sami uzgajaju hranu i obezbeđuju osnovne stvari za život. Svakih trideset dana u zajednicu stiže novi mladić. Njihov svet počinje brzo da se menja nakon što u njega dospe devojčica sa čudnom porukom.

20:00

Lavirint - nemoguće bekstvo

Lavirint - nemoguće bekstvo

The Maze Runner

2014., SAD, naučno-fantastični film, 113 minuta

Direktor: Wes Ball

Umetici: Dilan O' Brajen (Dylan O'Brien), Kaja Skodelario (Kaya Scodelario), Vil Polter (Will Poulter)

Tomas se budi u liftu, u trenutku zna samo svoje ime. Upoznaje mladiće koji preživlju na "proplanku" već dve godine, pokušavajući da pronađu način da pobegnu kroz lavirint koji okružuje njihov životni prostor. Mladići sami uzgajaju hranu i obezbeđuju osnovne stvari za život. Svakih trideset dana u zajednicu stiže novi mladić. Njihov svet počinje brzo da se menja nakon što u njega dospe devojčica sa čudnom porukom.

Okt 28

19:00

Goli otok

Goli otok

*

2012., Hrvatska, dokumentarni film, 52 min.

Direktor: Darko Bavoljak

Umetici: *

U okviru saradnje subotičkog Istorijskog arhiva i Hrvatskog državnog arhiva, prikazaće se film o Golom otoku, koji na logor Goli otok baca novo svetlo s autentičnim podacima o broju zatvorenika, broju ubijenih, te izma upravnika logora - generala Jove Kapičića, kao i poznatog hrvatskog umetnika, zatvorenika Golog otoka, nedavno preminulog Alfreda Pala. Tendencija filma je prikazati Goli otok iz više uglova i smestiti ga u tadašnji vremenski, politički i ideološki kontekst. Produkcija Art De facto, koprodukcija Hrvatski državni arhiv (HDA)Zagreb. Projekciju će najaviti direktorica HAD dr Vlatka Lemić i direktor subotičkog arhiva Stevan Mačković.

Okt 29

19:00

Goli otok

Goli otok

*

2012., Hrvatska, dokumentarni film, 52 min.

Direktor: Darko Bavoljak

Umetici: *

U okviru saradnje subotičkog Istorijskog arhiva i Hrvatskog državnog arhiva, prikazaće se film o Golom otoku, koji na logor Goli otok baca novo svetlo s autentičnim podacima o broju zatvorenika, broju ubijenih, te izma upravnika logora - generala Jove Kapičića, kao i poznatog hrvatskog umetnika, zatvorenika Golog otoka, nedavno preminulog Alfreda Pala. Tendencija filma je prikazati Goli otok iz više uglova i smestiti ga u tadašnji vremenski, politički i ideološki kontekst. Produkcija Art De facto, koprodukcija Hrvatski državni arhiv (HDA)Zagreb. Projekciju će najaviti direktorica HAD dr Vlatka Lemić i direktor subotičkog arhiva Stevan Mačković.