Na programu / Aktuelno

Više informacija o svim dešavanjima na: https://www.facebook.com/Art bioskop Lifka/

30.06. – 06.07. od 17:00h
07.07. – 13.07. od 17:00h

14.07. – 16.07. od 17:00h
04.07. – 06.07. od 20:00h
30.06. – 06.07. od 18:30h
30.06. – 03.07. od 20:00h
07.07. – 13.07. od 18:30h
14.07. – 16.07. od 18:30h
07.07. – 13.07. od 20:30h
14.07. – 16.07. od 20:30h
17.07. – 22.07. od 17:00h i od 19:00h
 

29. Festival Evropskog filma Palić
 
ECO DOX i NOVI EVROPSKI DOKUMENTARNI FILMOVI